ЛИТБК получи нов сертификат с разширен обхват на акредитация

ЛИТБК получи нов сертификат за акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2017 и изменена заповед във връзка с разширен обхват на акредитация.

В своята дейност ЛИТБК включи методи за изпитване на Поведение (температура) при стопяване на пепелта при пелети. Както и Азот по Келдал за утайки от ПСОВ.

ЛИТБК получи нов сертификат с гъвкав обхват на акредитация

ЛИТБК получи нов сертификат за акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2017 и изменена заповед във връзка с въвеждането на гъвкав обхват на акредитация в съответствие с Процедурата на Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ BAS QR 32за Акредитация на гъвкав обхват.

В своята дейност ЛИТБК прилага само гъвкав обхват по отношение на нови (актуализирани) версии (издания) на документи за целия обхват на акредитация.

ЛИТБК прилага подходящи методи за всички лабораторни дейности и работи с последните версии на международните стандартизирани методики за изпитване и вземане на проби, които попадат в рамките на гъвкавия обхват на акредитация  и поддържа актуален списък с датирани версии на стандартизираните методи, включени в гъвкавия обхват на акредитация – СпК 7.2.03 Методи, включени в гъвкав обхват на акредитация.

 

ЛИТБК е част от сертификационната схема за средиземноморски биогорива BIOmasud®

Лабораторията за изпитване на твърди биогорива и компост, част от Енергийна агенция - Пловдив, получи покана за включване в системата за сертифициране на средиземноморски биогорива BIOmasud® и през месец май 2021 г. бе призната и включена в списъка на организациите за изпитване (Testing body) https://biomasud.eu/entidades-independientes/ .

BIOmasud® е частна система за сертифициране на качество и устойчивост, разработена чрез няколко едноименни европейски проекта (BIOmasud, финансиран с Европейските фондове за регионално развитие по програмата Interreg IV-B) и Biomasud Plus (финансиран по програмата H2020) и принадлежи към международния консорциум на проектите. Това е система за сертифициране, фокусирана върху средиземноморските биогорива за домашна употреба: дървесни пелети, маслинови костилки, черупки от сушени плодове, чипс от маслинови дървета и от подрязване на лозя. За повече информация относно BIOmasud® може да прочетете тук.

 

Съобщение във връзка с COVID-19

Лабораторията за изпитване на твърди биогорива и компост е отворена и функционира нормално. Вземайки необходимите мерки за безопасност, ние продължаваме да работим и да приемаме проби за анализи.

 

Преакредитация и разширение на обхвата

В началото на месец януари 2020 г. ЛИТБК се преакредитира и получи нов сертификат за акредитация № 192 ЛИ/07.01.2020 г. валиден до 07.01.2024 г., издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ в съответствие с изискванията на новата версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2017. Обхватът на лабораторни дейности бе разширен с някои нови характеристики за утайки и отпадъци и изцяло нова група продукти - твърди възстановени горива (RDF). Заповедта с разширеният обхват може да видите тук.

 

ЛИТБК е част от сертификационната схема за дървесен чипс GoodChips®

В края на 2018 г. стартира първата международна сертификационна система за дървесен чипс GoodChips® . Лабораторията за изпитване на твърди биогорива и компост, част от Енергийна агенция - Пловдив, получи покана от координаторите Bioenergy Europe за включване в процеса на сертифициране като организация за изпитване и през месец януари 2019 г. бе призната и включена в списъка на организациите за изпитване (Testing body) https://goodchips.eu/producers/key-contacts.html#testing-bodies . За повече информация относно GoodChips® сертифицирането може да прочетете тук.

 

ЛИТБК взе участие в конференция „Екологично инженерство и опазване на околната среда”

Енергийна агенция-Пловдив взе участие в конференцията „Екологично инженерство и опазване на околната среда” (http://www.ecoleng.org/  ЕИООС'2017), която се проведе в периода 5-7 юни 2017 г. в гр. Пловдив. На събитието бяха представени постери със следните две заглавия: „Иновативни твърди биогорива произведени в България“ и „Определяне на токсични елементи в компост: оценка на различни методи за киселинна екстракция.“

 

ЛИТБК е част от процеса на ENplus® сертифицирането на пелети

През месец март 2017 г. Енергийна агенция - Пловдив и в частност Лаборатория за изпитване на твърди биогорива и компост беше официално призната и включена в списъка на организациите за изпитване (Testing body) в процеса на ENplus® сертифицирането на производители и търговци на дървесни пелети в цял свят https://enplus-pellets.eu/en-in/key-contacts/conformity-assessment-bodies.html . Координатор на ENplus® сертифицирането е EPC (European Pellter Council). Само изброените организации, отговарящи на специфични изисквания, могат да участват в процеса на сертифициране. ЛИТБК е първата и единствена призната организация за изпитване на Балканския полуостров. Повече информация за ENplus® може да намерите тук.

 

Разширение на обхвата на акредитация

В началото на септември 2016 г. ЛИТБК разшири обхвата на акредитация и получи нов сертификат с рег. № 192 ЛИ от 10.09.2016 г.

В новия обхват на изпитване са включени следните продукти:

  • приспособления, твърди горива, подпалки за барбекю, дървени въглища и брикети от дървени въглища за барбекю;
  • компост;
  • обработени биоотпадъци (компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ);
  • утайки;
  • почви;
  • отпадъци.

Всички изпитвания на биоразградими отпадъци и компост се извършват съгласно изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъците.

В разширението на обхвата на акредитация на ЛИТБК са включени и услуги по вземане на проби от утайки, компост и подобрители на почвата.

 

ЛИТБК получи акредитация

В началото на януари 2016 г. ЛИТБК получи сертификат за акредитация с рег. № 192 ЛИ от 04.01.2016 г. с валидност до 04.01.2020 г., издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

ЛИТБК е първата в България специализирана акредитирана лаборатория за изпитване на дървесни и недървесни пелети, дървесен чипс, както и на дъвесни и недървесни брикети.

 

Откриване на ЛИТБК

На 03.10.2014 г. се състоя тържественото откриване на Лабораторията за изпитване на твърди биогорива и компост, на което бяха поканени и присъстваха представители на бизнеса, научни организации, партньори и приятели на Енергийна Агенция - Пловдив (ЕАП). След кратко приветствие към гостите, направено от изпълнителния директор на ЕАП, беше представена презентация на услугите, които предлага лабораторията, изпитваните продукти и методиките за изпитване, както и специализираната аналитична и обща лабораторна  апаратура. Направени бяха и демонстрации.

Виж Галерия от събитието.

Joomla templates by Joomlashine