Лабораторията за изпитване на твърди биогорива и компост е обзаведена с последно поколение апаратура на водещи световни производители – AGILENT TECHNOLOGIES, THERMO SCIENTIFIC, ELEMENTAR, IKA WERCKE, BINDER, PRECISA, NABERTHERM, RETSCH, AHLBORN и др.

Техническите средства за измерване в лабораторията се калибрират през подходящо определени интервали от Национални метрологични институти /БИМ и др./, акредитирани лаборатории за калибриране, с призната възможност за калибриране и измерване и проследимост с подходяща неопределеност, акредитирани от Национален орган за акредитация.

В лабораторията се разработват и втрешно лабораторни методи за калибриране на техническите средства за измерване.

 

Калориметрична система – измерване на топлината на изгаряне (калоричността)

 

Оптико-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-OES) – измерване съдържанието на елементи

 

Елементен анализатор за CHN – измерване съдържанието на общ въглерод, общ водород, общ азот и общ органичен въглерод

 

Йон-хроматографска система – измерване съдържанието на сяра, хлор, флуор, бром, водоразтворими хранителни вещества и елементи

 

Комбиниран уред за измерване на рН и електропроводимост

 

UV-VIS спектрофотметър

 

Ситова машина с хоризонтално движение и вибрационна ситова машина - определяне разпределението по размери на частиците

Уред за определяне на механична стабилност на пелети

 

Муфелна пещ – определяне съдържанието на пепел, загуба при накаляване, летливи вещества

Лабораторна сушилня – определяне съдържанието на влага (вода), сухо вещество (сух остатък)

Шублер – определяне диаметър и дължина на пелети

 

Съдове от неръждаема стомана за определяне на обемна плътност

Аналитични и технически везни

Микровълнова система за разлагане

 

 

Клатачна машина за пробоподготовка

Режеща мелница за пробоподготовка

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

.


 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

Joomla templates by Joomlashine