ЛИТБК е акредитирана да извършва вземане на проби от твърди биогорива – дървесни и недървесни пелети, дървесни и недървесни брикети, дървесен чипс, дървесни стърготини, биомаса; обработени биоотпадъци – компост, биотор, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от МБТ; утайки от ПСОВ и твърди възстановени горива - RDF.

В резултат на вземането на проба се издава Протокол от вземане на проба, който е неразделна част от Протокола от изпитване.

 

Продукт

Метод

Акредитация

Твърди биогорива

БДС EN 18135:2017

да

Утайки

БДС EN ISO 5667-13:2011

да

Обработени биоотпадъци

БДС EN 12579:2013

да

Твърди възстановени горива

БДС EN ISO 21645:2021

да

 

Joomla templates by Joomlashine