Лабораторията за изпитване на твърди биогорива и компост оперира като Технологичен офис за трансфер на знания, предоставящ консултации на заинтересовани  фирми и организации в страната и чужбина.

ЛИТБК осигурява техническа и консултантска помощ за:

  • производители и търговци на твърди биогорива от дървесна или селскостопанска отпадна биомаса;
  • производители и търговци на компост, биоторове и органични почвени подобрители;
  • производители на твърди възстановени горива;
  • производители на котли;
  • собственици на гори и земи;
  • собственици и оператори на биогаз инсталации;
  • оператори на пречиствателни станции за отпадни води;
  • индустрии генериращи различни отпадъци;
  • заинтересовани национални институции - МОСВ, МИЕ, ИАГ, общини

 

 

Joomla templates by Joomlashine