Пробите за лабораторни анализи могат да бъдат приети за изпитване по един от следните начини:

1. Донесени на място в приемната на ЛИТБК от клиента;

2. Изпратени в ЛИТБК чрез куриерска услуга (за сметка на клиента);

3. Да бъдат получени на място в обект на клиента от служители на ЛИТБК, които извършват пробовземане

В случай, че желаете посещение от наш експерт по вземане на проби е необходимо да заявите това 24 часа предварително по телефона или e-mail.

 

Пробите за лабораторни анализи трябва да бъдат придружени от:

1. Заявка за изпитване Ф 7.1.01  – задължителна, попълва се за всяка проба (заявка за изпитване изтеглете тук)

2. Протокол за взeмане на проба (ако е наличен), в случай че пробовземането не е извършено от наши служители.

3. Друг документ (по желание) писмо, молба, протокол, указващи желанието за извършване на изпитването и допълнителна информация за пробата

Заявката за изпитване Ф 7.1.01 се попълва ясно и четливо на ръка или компютър и се подписва. Ако не можете да се справите сами, на място или по телефона ще Ви помогнем с попълването на документа. Служителите в приемната или експертите за вземане на проба на ЛИТБК проверяват съпътстващите документи и приемат пробите за анализ

 

Не се приемат проби за изпитване в случаите, когато:

  • нямат съпътстващи документи;
  • данните в заявката са непълни или неточни;
  • са с нарушена при транспортирането цялост на опаковката.

 

Минимални количества на пробите за анализ

Количеството на пробата за анализ е съобразно указанието описано в нормативните документи, стандартизирани методи за измерване и зависи от изпитваните характеристики

 

Време за извършване на изпитването

Стандартния срок за изпитване е 10 работни дни.

 

Начин на плащане

При наличие на договор за изпитване, начинът на плащане е описан в договора. Във всички останали случаи с постъпване на пробата за изпитване се оформя платежен документ, съобразен с вашите желания за начин на плащане. При плащания по банков път, в деня на получаване на пробата в ЛИТБК ви изпращаме фактурата за плащане по електронен път.

 

Получаване на протоколите от изпитване

Протоколите от изпитване могат да се издадат и на английски език по желание на заявителя, като услугата не се заплаща допълнително. След предварително заплащане на лабораторните услуги протоколите могат да се получават лично в приемната на лабораторията, да се изпратят по email или до посочения в заявката адрес чрез куриер.

 

Анкета

Уважаеми клиенти, след приключване на поръчката Ви молим да попълните Ф 7.6.01 Анкетен лист. С него целим да изпълним по-добре Вашите изисквания, да повишим качеството на работа в нашата лаборатория и да подобрим нашата дейност. Вашето мнение е важно за нас и би допринесло за подобряване на работата и връзките с нашите клиенти.

 

Присъствие на клиент по време на изпитване на проба

При изявено желание на клиентите да присъстват на изпитването на пробата си е необходимо да се запознаят с „Правилата за достъп до ЛИТБК“. Това не се отнася за лицата, оставящи проби за анализ.

 

Joomla templates by Joomlashine