ЛИТБК е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от приспособления и подпалки за барбекю, дървени въглища, брикети от дървени въглища за барбекю, твърди горива и др.

Брошура

Резултатите от изпитванията се представят в Протокол от изпитване, който при заявено желание от страна на клиента, може да бъде издаден и на английски език.

 

Характеристика

Метод

Акредитация

Влага

БДС EN 1860-2:2005

да

Летливи вещества

БДС EN 1860-2:2005

да

Пепел

БДС EN 1860-2:2005

да

Фиксиран въглерод

БДС EN 1860-2:2005

да

Топлина на изгаряне (Калоричност)

БДС EN ISO 18125:2017

не

Сяра ихлор

БДС EN ISO 16994:2016

не

Въглерод, водород и азот

БДС EN ISO 16948:2015

не

Елементи - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, Ti,

As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn

БДС EN ISO 16967:2015

БДС EN ISO 16968:2015

не

Самонагряващи свойства

 (Самонагряване)

Тест N.4 от

Препоръките на обединените нации

за превоз на опасни товари,

Ръководство за изпитвания и критерии

не

Joomla templates by Joomlashine