GoodChips® е първата международна схема за сертифициране, гарантираща качеството на дървесния чипс. Изискванията за качество на GoodChips® за дървесен чипс са резултат от обширна консултация в сектора. Максималната прозрачност и непрекъснатото наблюдение на качеството на дървесния чипс са гарантирани чрез редовни вътрешни проверки, система за запазване на проби и задължения за документация.

 

GoodChips® работи като схема за сертифициране от трети страни, което гарантира абсолютна безпристрастност на всяка стъпка. Конкретно това означава, че оценката на съответствието се извършва от външни, акредитирани и изброени сертифициращи органи, които изпълняват своите задължения при пълна независимост. Тези органи са не само независими от Международното ръководство на GoodChips®, но и един от друг. В края на процеса Международното ръководство издава лиценз за използване на запазената марка.

Сертифициращи органи

Независими организации, известни като сертифициращи органи, оценяват дали дадено предприятие спазва изискванията на схемата или дали валиден сертификат трябва да бъде спрян/прекратен. Всички изброени сертифициращи органи са акредитирани и одобрени от международното ръководство на GoodChips®. Списък на сертифициращи органи

Инспектиращи и изпитващи органи

Инспектиращите органи извършват обявени и внезапни одити на сертифицирани компании или компании, желаещи да влязат в схемата. Изпитващите органи извършват анализи на пробите, взети по време на одити, в съответствие със стандартите на GoodChips®. След това резултатите се съобщават на сертифициращия орган, който оценява дали да се предостави сертификатът GoodChips®. Списък на изпитващи органи

 

ЛИТБК е изпитващ орган в процеса на GoodChips® сертифицирането на дървесен чипс и може да ви съдейства при избор на органи за сертифициране и инспектиране.

ЛИТБК предоставя услугата изпитване на дървесен чипс ъгласно изискванията на GoodChips®ST 1001:2018, Requirements for GoodChips® certified entities, November 2018) и извън сертификационния процес. Производители или дистрибутори,  на които им предстои сертифициране или имат желание да проверят продукта си може да се обърнат към ЛИТБК за изпитване. За повече информация може да се свържете с нас.

 

Joomla templates by Joomlashine