BIOmasud® е частна система за сертифициране на качество и устойчивост, разработена чрез няколко едноименни европейски проекта (BIOmasud, финансиран с Европейските фондове за регионално развитие по програмата Interreg IV-B) и Biomasud Plus (финансиран по програмата H2020) и принадлежи към международния консорциум на проектите. Това е система за сертифициране, фокусирана върху средиземноморските биогорива за домашна употреба: дървесни пелети, маслинови костилки, черупки от сушени плодове, чипс от маслинови дървета и от подрязване на лозя. За твърди биогорива(дървесни пелети, чипс и т.н), за които има международни стандарти за качество (ISO 17225) системата е основана на тях. За останалата част от биогориватаса разработени собствени стандарти BIOmasud, които впоследствие са одобрени от испанския комитет за нормализиране на биогоривата CTN164 (UNE 164003 за маслинови костилки и UNE 164004 за черупки от сушени плодове.

Освен качество, системата включва и изисквания за устойчивост като въглероден отпечатък, инвестирана енергия за производството на биогоривото или устойчив произход на суровината. Правата на марката BIOmasud® в Испания се държат от AVEBIOM и CIEMAT.

Схемата се управлява от консорциум от различни асоциации за биомаса и технологични центрове, които действат като национален лицензиант в съответните страни. Biomasud присъства в Испания, Португалия, Гърция, Италия и Словения.

BIOmasud работи с независими органи, които отговарят за извършването на одитите, анализирането и издаването на сертификата. Всички регистрирани органи трябва да бъдат акредитирани и одобрени от Управителния комитет на Biomasud. 

Тук може да откриете списък на всички одобрени сертифициращи, проверяващи органи и органи за изпитване.

Сертифициращите органи са отговорни да преценят дали дадена компания-кандидат отговаря на изискванията или дали нейният сертификат трябва да бъде спрян. Списък на сертифициращи органи

Проверяващите органи отговарят за одитиране на сертифицирани компании или компании, които желаят да получат сертификат. Списък на проверяващи органи

Органите за изпитване отговарят за извършването на стандартизирани лабораторни анализи на проби от твърди биогорива. Списък на органи за изпитване

ЛИТБК е одобрен орган за изпитване в процеса на BIOmasud® сертифицирането на средиземноморски биогорива и може да ви съдейства при избор на сертифициращи и инспектиращи органи.

ЛИТБК предоставя услугата изпитване на биогорива съгласно изискванията на Handbook for the BIOmasud Solid Biofuels Certification v15 - Producers и извън сертификационния процес. Нашите клиенти са от различни държави в целия свят.

Производители или дистрибутори на биогорива,  на които им предстои сертифициране или имат желание да проверят продукта си може да се обърнат към ЛИТБК за изпитване. За повече информация може да се свържете с нас.

 

 

Joomla templates by Joomlashine