ЛИТБК е независима лаборатория, която извършва анализи на бели, червени вина и розе, използвайки методи съгласно Наредбата за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки (НКККВСДСН) и Сборник методи за анализ на вината и видовете мъст на Международната организация по лозата и виното (OIV), Compendium of international methods of wine and must analysis.

ЛИТБК изпитва също и дървесен чипс за винопроизводство.

Брошура

Резултатите от изпитванията се представят в Протокол от изпитване, който при заявено желание от страна на клиента, може да бъде издаден и на английски език.

При заявено желание към протоколите могат да бъдат включени мнения и тълкувания относно начина на ползване на резултатите или препоръки за подобряване на резултатите на продуктите, както и обявяване на съответствие, съгласно изискванията на действащите нормативните документи.

 

 Характеристика

Метод

Относителна плътност при 20 ºС

ВЛМ 1, съгласно НКККВСДСН Приложение 4, т.1

Алкохолно съдържание, vol.%

ВЛМ 2, ебулиометричен метод

Захари

(като редуциращи захари), g/dm3

НКККВСДСН Приложение 4, т.5

Обща киселинност

(като винена киселина), g/dm3

НКККВСДСН Приложение 4, т.13

Летлива киселинност

(като оцетна киселина), g/dm3

ВЛМ 4, съгласно НКККВСДСН Приложение 4, т. 14

Постоянна киселинност,

(като винена киселина), g/dm3

НКККВСДСН Приложение 4, т. 15

Водороден показател, рН

НКККВСДСН Приложение 4, т.24

Общ серен диоксид, mg/dm3

ВЛМ 5, съгласно НКККВСДСН Пр. 4, т. 25,  подт. 2.3

Свободен серен диоксид, mg/dm3

ВЛМ 6, съгласно НКККВСДСН Пр. 4, т. 25, подт. 2.3

Сулфати, mg/dm3

НКККВСДСН Приложение 4, т.12

Пепел, g/dm3

НКККВСДСН Приложение 4, т. 9

Алкалност на пепел, meq/dm3

НКККВСДСН Приложение 4, т.10

Общи фенолни вещества

(като индекс на Фолин-Чикалто/като галова к-на)

OIV-MA-AS2-10

Калий, mg/dm3

OIV-MA-AS322-13

Калций, mg/dm3

OIV-MA-AS322-13

Магнезий, mg/dm3

OIV-MA-AS322-13

Натрий, mg/dm3

OIV-MA-AS322-13

Желязо, mg/dm3

OIV-MA-AS322-13

Мед, mg/dm3

OIV-MA-AS322-13

Цинк, mg/dm3

OIV-MA-AS322-13

Манган, mg/dm3

OIV-MA-AS322-13

Стронций, mg/dm3

OIV-MA-AS322-13

Алуминий, mg/dm3

OIV-MA-AS322-13

Барий, mg/dm3

OIV-MA-AS322-13

Арсен, mg/dm3

ВЛМ 7, съгласно OIV-MA-AS322-13

Олово, mg/dm3

ВЛМ 7, съгласно OIV-MA-AS322-13

 

Joomla templates by Joomlashine