Екип

В ЛИТБК работи екип от висококвалифицирани специалисти, чиято основна цел е задоволяване изискванията на клиентите чрез надеждна и компетентна работа и прецизност. Целият екип на лабораторията е подписал Декларация за безпристрастност и cпазване на производствената и търговска тайна. Ръководството на Енергийна агенция – Пловдив осигурява възможност за постоянно допълнително обучение и квалификация на специалистите, участия в семинари, както и активно участие в разработването на научни проекти.

 

Оборудване

ЛИТБК е обзаведена с последно поколение апаратура на водещи световни производители – AGILENT TECHNOLOGIES, THERMO SCIENTIFIC, ELEMENTAR, IKA WERCKE, BINDER, PRECISA, NABERTHERM, RETSCH, AHLBORN и др. Оборудването включва уреди за пробоподготовка - делител за проби, режеща мелница, клатачна машина, микровълнова система за разлагане, технически и аналитични везни, лабораторна сушилня и муфелна пещ, ситови машини, съдове за обемна плътност, уреди за определяне на механична дълготрайност на пелети и брикети, апарати за дейонизирана и ултрачиста вода, модерна инструментална апаратура - калориметрична система, йон-хроматографска система, ICP-OES, елементен анализатор за CHN, UV-VIS спектрофотометър, комбиниран уред за pH и електропроводимост и др.

За осигуряване на проследимост на резултатите, техническите средства за измерване в лабораторията се калибрират през подходящо определени интервали от Национални метрологични институти /БИМ и др./, лаборатории за калибриране, с призната възможност за калибриране и с подходяща неопределеност, акредитирани от Национален орган за акредитация. В лабораторията се разработват и втрешно лабораторни методи за калибриране на техническите средства за измерване.

 

Галерия

 

Откриване на Лаборатория за изследване на твърди биогорива и компост

Joomla templates by Joomlashine